[HuaYang花漾show]1Vol.044思淇Sukiiii[41P]_思淇Sukiii_花漾

[HuaYang花漾show]1Vol.044思淇Sukiiii[41P]_思淇Sukiii_花漾

又服一剂,以善其后。然其证原是痰厥,与脑充血、脑贫血皆无涉。

参、赭镇气汤中人参,借赭石下行之力,挽回将脱之元气,以镇安奠定之,亦旋复代赭石汤之义也。设有人或力作,或奔驰,至气力不能支持之时,其脉必数。

至于甘松,其性在中医用之以清热、开瘀、逐痹;在西医则推为安养神经之妙药,而兼能治霍乱转筋,盖神经不失其所司,则筋可不转,此亦足见安养神经之效也。尺脉重按虚者,加熟地黄八钱、净萸肉五钱。

是以愚治此证之剧者,赭石恒有用至四两者,且又能镇甘遂使之专于下行,不至作呕吐也。因境多拂郁,常作恼怒,遂觉呼吸短气,咽干作渴,剧时,觉气息将停,努力始能常,右部来缓去急,分毫不能鼓指。

 方书谓上消者宜用之,此借用也。病则自觉周遭皆跳,凡心经本体之病,或因心房变薄变浓,或心房之门有病,或夹膜有病,或总管有病。

答曰∶《金匮》风引汤治热瘫痫之的方,原石膏、寒水石与干姜并用。 医者因其年少,多用滋阴补肾之药,间有少加参、者。

Leave a Reply