HUI女仆拘束SM调教室

HUI女仆拘束SM调教室

倘疑腹痛为热邪之作祟,妄用寒凉,则冲、任虚冷,血海变为冰海,血室成为冰室,毋论艰于生育,疼痛何有止日哉。 盖大肠可泻其火从糟粕而出,小肠可泻其火从溲溺而泄也。

饮火酒而入房,以鼓动精房之火,宜是命门之火而非肝火也。连服四剂,腹无紧迫之状,服一月,未有不受胎者。

不补虚以治疮,反泻毒以耗血,此世人治梅疮所以多不效。倘膀胱无肾气之通,则气化不行,水湿必且渗入于胞胎,汪洋之田,何能生物哉?治法必须分消胞胎之湿。

或者当归四逆汤,鼓足阳气邪祛外。虽呕吐不至太甚,而伤气则一也。

予治麻闭危候,每用此方获验。或问先前言助其脾土,今但补肝木之血,绝不补脾土之气,何也?

方定麦易地黄汤,加石斛、沙参、玉竹、芝麻、阿胶、梨汁、白蜜,并令饮人乳,食猪肚。脾阳不足肌腠疏,恶风汗出营卫虚,桂枝汤煎可解除,如若少阴阳气虚,寒邪直入少阴病,太阳少阳病合成。

Leave a Reply